سامانه اتوماسیون تغذیه دانشگاه دامغان

 نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمائید
نام كاربري
رمز عبور
CaptchaImage

 
   
         
در ماه مبارک رمضان وعده افطار در سلف مرکزي و خوابگاه خواهران و وعده سحر در سلف مرکزي(همراه افطار) و خوابگاههاي خواهران و ابوذر و پرديس و نورمحمد در زمان سحر توزيع خواهد شدصبحانه به عنوان سحر مي باشد که نوع يک سلف مرکزي- نوع دو سلف خوابگاههاي برادران - نوع سه سلف خوابگاه خواهران است افطار نيز نوع يک سلف مرکزي-نوع دو خوابگاه خواهران مي باشد
 
  کليه حقوق اين اثر طبق قوانين نرم افزاري متعلق به شرکت جهان گستر ميباشد.                                                     Version : 7.434