سامانه اتوماسیون تغذیه دانشگاه دامغان

 نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمائید
  نام كاربري
  رمز عبور
عدد تصویر


 
   
         
وعده شام در تاريخ هاي 27و28 اسفند در سلف مرکزي به صورت دووعده اي(شام همزمان با ناهار) و در خوابگاه خواهران در همان زمان شام توزيع مي گردد. نوع يک سلف مرکزي و نوع دو خوابگاه خواهران است
 
  کليه حقوق اين اثر طبق قوانين نرم افزاري متعلق به شرکت جهان گستر ميباشد.                                                                                                                       Version : 7.330