سامانه اتوماسیون تغذیه دانشگاه دامغان

 نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمائید
  نام كاربري
  رمز عبور
عدد تصویر


 
   
         
در ايام ماه مبارک رمضان در روزهاي غيرتعطيل وعده سحر غذاي نوع يک سلف مرکزي -غذاي نوع دو خوابگاههاي برادران - غذاي نوع سه و چهار خوابگاه خواهران مي باشد و در ايام تعطيل غذاي نوع يک سلف مرکزي و غذاهاي نوع دو و سه خوابگاه خواهران است ودر مورد افطار غذاي نوع يک سلف مرکزي و نوع دو و سه خوابگاه خواهران مي باشد لذا در انتخاب غذا دقت نماييد
 
  کليه حقوق اين اثر طبق قوانين نرم افزاري متعلق به شرکت جهان گستر ميباشد.                                                                                                                       Version : 7.330